Sabtu, 10 September 2011

PERKALIAN ARITMATIKA CEPAT


EBOOK
PERKALIAN ARITMATIKA CEPAT
TANPA MENGGUNAKAN ALAT BANTU
145x135, 57x73, 37x43, 23x28, 994x996

1. Siapapun  berhak mendapatkan, mengkopi, menyalin, meminjam Ebook ini dari Siapapun tanpa menambah atau mengurangi isi ebook ini.

Terimakasih.
semua BAB didalam ebook ini dapat dibaca sebagai sarana latihan Anda.


BATAS UMUM KALKULASI MANUSIA NORMAL ADALAH SATUAN/PULUHAN (CONTOH : 13X7),
JANGAN MEMAKSAKAN DIRI KALKULASI RATUSAN ATAU LEBIH, KECUALI ANDA JENIUS....

Shindu Ariyanto
0818203431 / 022-2011676
JL. Batu Bara 7, Rancabali I, Terminal Gn. Batu, Barat Tol Pasteur, Bandung


BAB I
PENDAHULUAN
Perkalian sederhana yaitu perkalian bilangan 1≤x≤10. Perkalian sederhana ini akan sangat-sangat membantu Anda untuk memahami BAB II & BAB III.


1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10

1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20

1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
10 x 3 = 30

1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16

5 x 4 = 20
6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
10 x 4 = 40

1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45
10 x 5 = 50

1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 56
10 x 6 = 60

1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63
10 x 7 = 70

1 x 8 = 8
2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40
6 x 8 = 48
7 x 8 = 56

8 x 8 = 64
9 x 8 = 72
10 x 8 = 80

1 x 9 = 9
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81
10 x 9 = 90

1 x 10 = 10
2 x 10 = 20
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
5 x 10 = 50
6 x 10 = 60
7 x 10 = 70
8 x 10 = 80
9 x 10 = 90
10 x 10 = 100

BAB II
PERKALIAN KUADRAT
Perkalian KUADRAT ini akan sangat-sangat membantu Anda untuk memahami BAB III.

1 x 1 = 1
2 x 2 = 4
3 x 3 = 9
4 x 4 = 16
5 x 5 = 25
6 x 6 = 36
7 x 7 = 49
8 x 8 = 64
9 x 9 = 81

sekarang, saatnya mengingat logika berikut:
A2 = (A+B) (A-B) + B2
A2 = A2 + (AB - BA) - B2 + B2 = A2

Contoh :
Jika A=1 dan B=2

A2 = (A+B) (A-B) + B2 = (1+2) (1-2) + 22 = 1

Garis bilangan :

<------------------------+----------+------------+----------------------à
                                      A-B             A                 A+B

Silahkan Anda berlatih berhitung dengan soal dibawah ini :

5 x 5 = 25
15 x 15 = 225
25 x 25 = 625
35 x 35 = 1225
45 x 45 = 2025
55 x 55 = 3025
65 x 65 = 4225
75 x 75 = 5625
85 x 85 = 7225
95 x 95 = 9025
Jika hitung manual akan sulit, sekarang coba gunakan A2 = (A+B) (A-B) + B2
Dengan B = 5
15 x 15 = 225
= (A+B)(A-B) + B2 = (15+5)(15-5) +52= (20)(10) + 52 = 200 + 25 = 225

25 x 25 = 625
= (A+B)(A-B) + B2 = (25+5)(25-5) +52= (30)(20) + 52 = 600 + 25 = 625

35 x 35 = 1225
= (A+B)(A-B) + B2 = (35+5)(35-5) +52= (40)(30) + 52 = 1200 + 25 = 1225

45 x 45 = 2025
= (A+B)(A-B) + B2 = (45+5)(45-5) +52= (50)(40) + 52 = 2000 + 25 = 2025

55 x 55 = 3025
= (A+B)(A-B) + B2 = (55+5)(55-5) +52= (60)(50) + 52 = 3000 + 25 = 3025

65 x 65 = 4225
= (A+B)(A-B) + B2 = (65+5)(65-5) +52= (70)(60) + 52 = 4200 + 25 = 4225

75 x 75 = 5625
= (A+B)(A-B) + B2 = (75+5)(75-5) +52= (80)(70) + 52 = 5600 + 25 = 5625

85 x 85 = 7225
= (A+B)(A-B) + B2 = (85+5)(85-5) +52= (90)(80) + 52 = 7200 + 25 = 7225

95 x 95 = 9025
= (A+B)(A-B) + B2 = (95+5)(95-5) +52= (100)(90) + 52 = 9000 + 25 = 9025

mudah bukan? 15x15 maka yang perlu dihitung hanya :
(15+5)(15-5) + 52 = 20x10 + 52 = 200 + 25

lihat angka 20 dan 10, hal ini menandakan bahwa 15 berada di tengah-tengah angka tersebut.

soal diatas hanya terbatas untuk bilangan satuan 5, bagaimana bila bilangan satuannya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9? Gunakan rumus yang serupa. Pakai bilangan B sesuai angka satuan, misalnya :
satuan 1 maka B=1
satuan 2 maka B=2
satuan 3 maka B=3
satuan 4 maka B=4
satuan 5 maka B=5
satuan 6 maka B=4 atau B=6
satuan 7 maka B=3 atau B=7
satuan 8 maka B=2 atau B=8
satuan 9 maka B=1 atau B=9


sekarang silahkan mencoba latihan kuadrat 11 hingga 100 (titik=perkalian) :

11x11=12.10 + 1.1    =121          = (A+B)(A-B) + B2
12x12=14.10 + 2.2    =144          = (A+B)(A-B) + B2
13x13=16.10 + 3.3    =169          = (A+B)(A-B) + B2
14x14=18.10 + 4.4    =196          = (A+B)(A-B) + B2
15x15=20.10 + 5.5    =225          = (A+B)(A-B) + B2
16x16=12.20 + 4.4    =256          = (A+B)(A-B) + B2
17x17=14.20 + 3.3    =289          = (A+B)(A-B) + B2
18x18=16.20 + 2.2    =324          = (A+B)(A-B) + B2
19x19=18.20 + 1.1    =361          = (A+B)(A-B) + B2
20x20=20.20               =400          = (A+B)(A-B) + B2
21x21=22.20 + 1.1    =441          = (A+B)(A-B) + B2
22x22=24.20 + 2.2    =484          = (A+B)(A-B) + B2
23x23=26.20 + 3.3    =529          = (A+B)(A-B) + B2
24x24=28.20 + 4.4    =576          = (A+B)(A-B) + B2
25x25=20.30 + 5.5    =625          = (A+B)(A-B) + B2
26x26=22.30 + 4.4    =676          = (A+B)(A-B) + B2
27x27=24.30 + 3.3    =729          = (A+B)(A-B) + B2
28x28=26.30 + 2.2    =784          = (A+B)(A-B) + B2
29x29=28.30 + 1.1    =841          = (A+B)(A-B) + B2
30x30=30.30               =900          = (A+B)(A-B) + B2
31x31=32.30 + 1.1    =961          = (A+B)(A-B) + B2
32x32=34.30 + 2.2    =1024        = (A+B)(A-B) + B2
33x33=36.30 + 3.3    =1089        = (A+B)(A-B) + B2
34x34=38.30 + 4.4    =1156        = (A+B)(A-B) + B2
35x35=30.40 + 5.5    =1225        = (A+B)(A-B) + B2
36x36=32.40 + 4.4    =1296        = (A+B)(A-B) + B2
37x37=34.40 + 3.3    =1369        = (A+B)(A-B) + B2
38x38=36.40 + 2.2    =1444        = (A+B)(A-B) + B2
39x39=38.40 + 1.1    =1521        = (A+B)(A-B) + B2
40x40=40.40               =1600        = (A+B)(A-B) + B2
41x41=42.40 + 1.1    =1681        = (A+B)(A-B) + B2
42x42=44.40 + 2.2    =1764        = (A+B)(A-B) + B2
43x43=46.40 + 3.3    =1849        = (A+B)(A-B) + B2
44x44=48.40 + 4.4    =1936        = (A+B)(A-B) + B2
45x45=40.50 + 5.5    =2025        = (A+B)(A-B) + B2
46x46=42.50 + 4.4    =2116        = (A+B)(A-B) + B2
47x47=44.50 + 3.3    =2209        = (A+B)(A-B) + B2
48x48=46.50 + 2.2    =2304        = (A+B)(A-B) + B2
49x49=48.50 + 1.1    =2401        = (A+B)(A-B) + B2
50x50=50.50               =2500        = (A+B)(A-B) + B2
51x51=52.50 + 1.1    =2601        = (A+B)(A-B) + B2
52x52=54.50 + 2.2    =2704        = (A+B)(A-B) + B2
53x53=56.50 + 3.3    =2809        = (A+B)(A-B) + B2
54x54=58.50 + 4.4    =2916        = (A+B)(A-B) + B2
55x55=50.60 + 5.5    =3025        = (A+B)(A-B) + B2
56x56=52.60 + 4.4    =3136        = (A+B)(A-B) + B2
57x57=54.60 + 3.3    =3249        = (A+B)(A-B) + B2
58x58=56.60 + 2.2    =3364        = (A+B)(A-B) + B2
59x59=58.60 + 1.1    =3481        = (A+B)(A-B) + B2
60x60=60.60               =3600        = (A+B)(A-B) + B2
61x61=62.60 + 1.1    =3721        = (A+B)(A-B) + B2
62x62=64.60 + 2.2    =3844        = (A+B)(A-B) + B2
63x63=66.60 + 3.3    =3969        = (A+B)(A-B) + B2
64x64=68.60 + 4.4    =4096        = (A+B)(A-B) + B2
65x65=60.70 + 5.5    =4225        = (A+B)(A-B) + B2
66x66=62.70 + 4.4    =4356        = (A+B)(A-B) + B2
67x67=64.70 + 3.3    =4489        = (A+B)(A-B) + B2
68x68=66.70 + 2.2    =4624        = (A+B)(A-B) + B2
69x69=68.70 + 1.1    =4761        = (A+B)(A-B) + B2
70x70=70.70               =4900        = (A+B)(A-B) + B2
71x71=72.70 + 1.1    =5041        = (A+B)(A-B) + B2
72x72=74.70 + 2.2    =5184        = (A+B)(A-B) + B2
73x73=76.70 + 3.3    =5329        = (A+B)(A-B) + B2
74x74=78.70 + 4.4    =5476        = (A+B)(A-B) + B2
75x75=70.80 + 5.5    =5625        = (A+B)(A-B) + B2
76x76=72.80 + 4.4    =5776        = (A+B)(A-B) + B2
77x77=74.80 + 3.3    =5929        = (A+B)(A-B) + B2
78x78=76.80 + 2.2    =6084        = (A+B)(A-B) + B2
79x79=78.80 + 1.1    =6241        = (A+B)(A-B) + B2
80x80=80.80               =6400        = (A+B)(A-B) + B2
81x81=82.80 + 1.1    =6561        = (A+B)(A-B) + B2
82x82=84.80 + 2.2    =6724        = (A+B)(A-B) + B2
83x83=86.80 + 3.3    =6889        = (A+B)(A-B) + B2
84x84=88.80 + 4.4    =7056        = (A+B)(A-B) + B2
85x85=80.90 + 5.5    =7225        = (A+B)(A-B) + B2
86x86=82.90 + 4.4    =7396        = (A+B)(A-B) + B2
87x87=84.90 + 3.3    =7569        = (A+B)(A-B) + B2
88x88=86.90 + 2.2    =7744        = (A+B)(A-B) + B2
89x89=88.90 + 1.1    =7921        = (A+B)(A-B) + B2
90x90=90.90               =8100        = (A+B)(A-B) + B2
91x91=92.90 + 1.1    =8281        = (A+B)(A-B) + B2
92x92=94.90 + 2.2    =8464        = (A+B)(A-B) + B2
93x93=96.90 + 3.3    =8649        = (A+B)(A-B) + B2
94x94=98.90 + 4.4    =8836        = (A+B)(A-B) + B2
95x95=90.100 + 5.5  =9025        = (A+B)(A-B) + B2
96x96=92.100 + 4.4  =9216        = (A+B)(A-B) + B2
97x97=94.100 + 3.3  =9409        = (A+B)(A-B) + B2
98x98=96.100 + 2.2  =9604        = (A+B)(A-B) + B2
99x99=98.100 + 1.1  =9801        = (A+B)(A-B) + B2
100x100=100.100      =10000     = (A+B)(A-B) + B2


105x105=110.100 + 5.5              =11025     = (A+B)(A-B) + B2
115x115=130.100 + 15.15          =13225     = (A+B)(A-B) + B2
125x125=150.100 + 25.25          =15625     = (A+B)(A-B) + B2
135x135=170.100 + 35.35          =18225     = (A+B)(A-B) + B2
145x145=190.100 + 45.45          =21025     = (A+B)(A-B) + B2
155x155=110.200 + 45.45          =24025     = (A+B)(A-B) + B2
165x165=130.200 + 35.35          =27225     = (A+B)(A-B) + B2
175x175=150.200 + 25.25          =30625     = (A+B)(A-B) + B2
185x185=170.200 + 15.15          =34225     = (A+B)(A-B) + B2
195x195=190.200 + 5.5              =38025     = (A+B)(A-B) + B2
205x205=210.200 + 5.5              =42025     = (A+B)(A-B) + B2
215x215=230.200 + 15.15          =46225     = (A+B)(A-B) + B2
225x225=250.200 + 25.25          =50625     = (A+B)(A-B) + B2
235x235=270.200 + 35.35          =55225     = (A+B)(A-B) + B2
245x245=290.200 + 45.45          =60025     = (A+B)(A-B) + B2
255x255=210.300 + 45.45          =65025     = (A+B)(A-B) + B2
265x265=230.300 + 35.35          =70225     = (A+B)(A-B) + B2
275x275=250.300 + 25.25          =75625     = (A+B)(A-B) + B2
285x285=270.300+ 15.15           =81225     = (A+B)(A-B) + B2
295x295=290.300 + 5.5              =87025     = (A+B)(A-B) + B2
305x305=310.300 + 5.5              =93025     = (A+B)(A-B) + B2
315x315=330.300 + 15.15          =99225     = (A+B)(A-B) + B2
325x325=350.300 + 25.25          =105625   = (A+B)(A-B) + B2
335x335=370.300 + 35.35          =112225   = (A+B)(A-B) + B2
345x345=390.300 + 45.45          =119025   = (A+B)(A-B) + B2
355x355=310.400 + 45.45          =126025   = (A+B)(A-B) + B2
365x365=330.400 + 35.35          =133225   = (A+B)(A-B) + B2
375x375=350.400 + 25.25          =140625   = (A+B)(A-B) + B2
385x385=370.400 + 15.15          =148225   = (A+B)(A-B) + B2
395x395=390.400 + 5.5              =156025   = (A+B)(A-B) + B2
405x405=410.400 + 5.5              =164025   = (A+B)(A-B) + B2
415x415=430.400 + 15.15          =172225   = (A+B)(A-B) + B2
425x425=450.400 + 25.25          =180625   = (A+B)(A-B) + B2
435x435=470.400 + 35.35          =189225   = (A+B)(A-B) + B2
445x445=490.400 + 45.45          =198025   = (A+B)(A-B) + B2
455x455=410.500 + 45.45          =207025   = (A+B)(A-B) + B2
465x465=430.500 + 35.35          =216225   = (A+B)(A-B) + B2
475x475=450.500 + 25.25          =225625   = (A+B)(A-B) + B2
485x485=470.500 + 15.15          =235225   = (A+B)(A-B) + B2
495x495=490.500 + 5.5              =245025   = (A+B)(A-B) + B2
505x505=510.500 + 5.5              =255025   = (A+B)(A-B) + B2
515x515=530.500 + 15.15          =265225   = (A+B)(A-B) + B2
525x525=550.500 + 25.25          =275625   = (A+B)(A-B) + B2
535x535=570.500 + 35.35          =286225   = (A+B)(A-B) + B2
545x545=590.500 + 45.45          =297025   = (A+B)(A-B) + B2
555x555=510.600 + 45.45          =308025   = (A+B)(A-B) + B2
565x565=530.600 + 35.35          =319225   = (A+B)(A-B) + B2
575x575=550.600 + 25.25          =330625   = (A+B)(A-B) + B2
585x585=570.600 + 15.15          =342225   = (A+B)(A-B) + B2
595x595=590.600 + 5.5              =354025   = (A+B)(A-B) + B2
605x605=610.600 + 5.5              =366025   = (A+B)(A-B) + B2
615x615=630.600 + 15.15          =378225   = (A+B)(A-B) + B2
625x625=650.600 + 25.25          =390625   = (A+B)(A-B) + B2
635x635=670.600 + 35.35          =403225   = (A+B)(A-B) + B2
645x645=690.600 + 45.45          =416025   = (A+B)(A-B) + B2
655x655=610.700 + 45.45          =429025   = (A+B)(A-B) + B2
665x665=630.700 + 35.35          =442225   = (A+B)(A-B) + B2
675x675=650.700 + 25.25          =455625   = (A+B)(A-B) + B2
685x685=670.700 + 15.15          =469225   = (A+B)(A-B) + B2
695x695=690.700 + 5.5              =483025   = (A+B)(A-B) + B2
705x705=710.700 + 5.5              =497025   = (A+B)(A-B) + B2
715x715=730.700 + 15.15          =511225   = (A+B)(A-B) + B2
725x725=750.700 + 25.25          =525625   = (A+B)(A-B) + B2
735x735=770.700 + 35.35          =540225   = (A+B)(A-B) + B2
745x745=790.700 + 45.45          =555025   = (A+B)(A-B) + B2
755x755=710.800 + 45.45          =570025   = (A+B)(A-B) + B2
765x765=730.800 + 35.35          =585225   = (A+B)(A-B) + B2
775x775=750.800 + 25.25          =600625   = (A+B)(A-B) + B2
785x785=770.800 + 15.15          =616225   = (A+B)(A-B) + B2
795x795=790.800 + 5.5              =632025   = (A+B)(A-B) + B2
805x805=810.800 + 5.5              =648025   = (A+B)(A-B) + B2
815x815=830.800 + 15.15          =664225   = (A+B)(A-B) + B2
825x825=850.800 + 25.25          =680625   = (A+B)(A-B) + B2
835x835=870.800 + 35.35          =697225   = (A+B)(A-B) + B2
845x845=890.800 + 45.45          =714025   = (A+B)(A-B) + B2
855x855=810.900 + 45.45          =731025   = (A+B)(A-B) + B2
865x865=830.900 + 35.35          =748225   = (A+B)(A-B) + B2
875x875=850.900 + 25.25          =765625   = (A+B)(A-B) + B2
885x885=870.900 + 15.15          =783225   = (A+B)(A-B) + B2
895x895=890.900 + 5.5              =801025   = (A+B)(A-B) + B2
905x905=910.900 + 5.5              =819025   = (A+B)(A-B) + B2
915x915=930.900 + 15.15          =837225   = (A+B)(A-B) + B2
925x925=950.900 + 25.25          =855625   = (A+B)(A-B) + B2
935x935=970.900 + 35.35          =874225   = (A+B)(A-B) + B2
945x945=990.900 + 45.45          =893025   = (A+B)(A-B) + B2
955x955=910.1000 + 45.45        =912025   = (A+B)(A-B) + B2
965x965=930.1000  + 35.35      =931225   = (A+B)(A-B) + B2
975x975=950.1000  + 25.25      =950625   = (A+B)(A-B) + B2
985x985=970.1000 + 15.15        =970225   = (A+B)(A-B) + B2
995x995=990.1000 + 5.5            =990025   = (A+B)(A-B) + B2

jika satuannya bukan 5, misalkan 677x677 maka :
677x677 = 644.700 + 33.33 (perlu penulisan di kertas bagi orang awam, kecuali jika Anda bisa menghitungnya dalam benak saja).
BAB III
PERKALIAN ACAK
Perkalian ACAK merupakan bab terakhir. Jangan lupakan ilmu perkalian kuadrat di BAB II karena sangat terpakai di bab terakhir ini.

Anda masih ingat BAB II?
Metode kuadrat angka yang digunakan adalah mengambil angka yang lebih besar dan lebih kecil secara seimbang kemudian dikalikan lalu ditambah kuadrat dari selisih angka lebih besar dan lebih kecil yang dibagi dua (misal 40x50 + 5x5 untuk perhitungan kuadrat 55).

Lain halnya disini, di BAB III yang diambil justru adalah nilai tengah dari dua bilangan acak yang akan dikalikan, lalu nilai tengah tersebut dikuadratkan, hasilnya dikurangi kuadrat dari selisih bilangan acak dibagi dua.

Misalkan (A-B) x (A+B), A diketahui berada tepat diantara A dan B.

JIKA A2 = (A+B) (A-B) + B2
MAKA (A+B) (A-B) = A2 - B2
Kesulitan membaca persamaan diatas?

Contoh:

Garis bilangan :

<------------------------+----------+----------+------------------------à
                                      A-B             A                 A+B
1x3 = ?
untuk perkalian 1x3, anda dapat melihat bahwa:
A-B=1
A+B=3
A=2
(A+B) (A-B) = A2 - B2

Perkalian bilangan yang berselisih 2:
1 x 3          = 22 – (1) 2         = 4 – 1      = 3
2 x 4          = 32 – (1) 2         = 9 – 1      = 8
3 x 5          = 42 – (1) 2         = 16 – 1    = 15
4 x 6          = 52 – (1) 2         = 25 – 1    = 24
5 x 7          = 62 – (1) 2         = 36 – 1    = 35
6 x 8          = 72 – (1) 2         = 49 – 1    = 48
7 x 9          = 82 – (1) 2         = 64 – 1    = 63
8 x 10        = 92 – (1) 2         = 81 – 1    = 80
9 x 11        = 102 – (1) 2      = 100 – 1 = 99
Perkalian bilangan yang berselisih 4:
1 x 5          = 32 – (2) 2         = 9 – 4      = 5
2 x 6          = 42 – (2) 2         = 16 – 4    = 12
3 x 7          = 52 – (2) 2         = 25 – 4    = 21
4 x 8          = 62 – (2) 2         = 36 – 4    = 32
5 x 9          = 72 – (2) 2         = 49 – 4    = 45
6 x 10        = 82 – (2) 2         = 64 – 4    = 60
7 x 11        = 92 – (2) 2         = 81 – 4    = 77
8 x 12        = 102 – (2) 2      = 100 – 4 = 96
9 x 13        = 112 – (2) 2      = 121 – 4 = 117


Perkalian bilangan yang berselisih 6:
1 x 7          = 42 – (3) 2         = 16 – 9    = 7
2 x 8          = 52 – (3) 2         = 25 – 9    = 16
3 x 9          = 62 – (3) 2         = 36 – 9    = 27
4 x 10        = 72 – (3) 2         = 49 – 9    = 40
5 x 11        = 82 – (3) 2         = 64 – 9    = 55
6 x 12        = 92 – (3) 2         = 81 – 9    = 72
7 x 13        = 102 – (3) 2      = 100 – 9 = 91
8 x 14        = 112 – (3) 2      = 121 – 9 = 112
9 x 15        = 122 – (3) 2      = 144 – 9 = 135


Perkalian bilangan yang berselisih 8:
1 x 9          = 52 – (4) 2         = 25 – 16           = 9
2 x 10        = 62 – (4) 2         = 36 – 16           = 20
3 x 11        = 72 – (4) 2         = 49 – 16           = 33
4 x 12        = 82 – (4) 2         = 64 – 16           = 48
5 x 13        = 92 – (4) 2         = 81 – 16           = 65
6 x 14        = 102 – (4) 2      = 100 – 16         = 84
7 x 15        = 112 – (4) 2      = 121 – 16         = 105
8 x 16        = 122 – (4) 2      = 144 – 16         = 128
9 x 17        = 132 – (4) 2      = 169 – 16         = 153


Perkalian bilangan yang berselisih 10:
1 x 11        = 62 – (5) 2         = 36 – 25           = 11
2 x 12        = 72 – (5) 2         = 49 – 25           = 24
3 x 13        = 82 – (5) 2         = 64 – 25            = 39
4 x 14        = 92 – (5) 2         = 81 – 25            = 56
5 x 15        = 102 – (5) 2      = 100 – 25         = 75
6 x 16        = 112 – (5) 2      = 121 – 25         = 96
7 x 17        = 122 – (5) 2      = 144 – 25         = 119
8 x 18        = 132 – (5) 2      = 169 – 25         = 144
9 x 19        = 142 – (5) 2      = 196 – 25         = 171

Perkalian bilangan yang berselisih 2:
11 x 13      = 122 – (1) 2      = 144 – 1 = 143
12 x 14      = 132 – (1) 2      = 169 – 1 = 168
13 x 15      = 142 – (1) 2      = 196 – 1  = 195
14 x 16      = 152 – (1) 2      = 225 – 1 = 224
15 x 17      = 162 – (1) 2      = 256 – 1 = 255
16 x 18      = 172 – (1) 2      = 289 – 1 = 288
17 x 19      = 182 – (1) 2      = 324 – 1 = 323
18 x 20      = 192 – (1) 2      = 361 – 1 = 360
19 x 21      = 202 – (1) 2      = 400 – 1 = 399

Perkalian bilangan yang berselisih 4:
11 x 15      = 132 – (2) 2      = 169 – 4 = 165
12 x 16      = 142 – (2) 2      = 196 – 4 = 192
13 x 17      = 152 – (2) 2      = 225 – 4  = 221
14 x 18      = 162 – (2) 2      = 256 – 4 = 252
15 x 19      = 172 – (2) 2      = 289 – 4 = 285
16 x 20      = 182 – (2) 2      = 324 – 4 = 320
17 x 21      = 192 – (2) 2      = 361 – 4 = 357
18 x 22      = 202 – (2) 2      = 400 – 4 = 396
19 x 23      = 212 – (2) 2      = 441 – 4 = 437


Perkalian bilangan yang berselisih 6:
11 x 17      = 142 – (3) 2      = 196 – 9 = 187
12 x 18      = 152 – (3) 2      = 225 – 9 = 216
13 x 19      = 162 – (3) 2      = 256 – 9  = 247
14 x 20      = 172 – (3) 2      = 289 – 9 = 280
15 x 21      = 182 – (3) 2      = 324 – 9 = 315
16 x 22      = 192 – (3) 2      = 361 – 9 = 352
17 x 23      = 202 – (3) 2      = 400 – 9 = 391
18 x 24      = 212 – (3) 2      = 441 – 9 = 432
19 x 25      = 222 – (3) 2      = 484 – 9 = 475


Perkalian bilangan yang berselisih 8:
11 x 19      = 152 – (4) 2      = 225 – 16         = 209
12 x 20      = 162 – (4) 2      = 256 – 16         = 240
13 x 21      = 172 – (4) 2      = 289 – 16         = 273
14 x 22      = 182 – (4) 2      = 324 – 16         = 308
15 x 23      = 192 – (4) 2      = 361 – 16         = 345
16 x 24      = 202 – (4) 2      = 400 – 16         = 384
17 x 25      = 212 – (4) 2      = 441 – 16         = 425
18 x 26      = 222 – (4) 2      = 484 – 16         = 468
19 x 27      = 232 – (4) 2      = 529 – 16         = 514


Perkalian bilangan yang berselisih 10:
11 x 21      = 162 – (5) 2      = 256 – 25         = 231
12 x 22      = 172 – (5) 2      = 289 – 25         = 264
13 x 23      = 182 – (5) 2      = 324 – 25         = 299
14 x 24      = 192 – (5) 2      = 361 – 25         = 336
15 x 25      = 202 – (5) 2      = 400 – 25         = 375
16 x 26      = 212 – (5) 2      = 441 – 25         = 416
17 x 27      = 222 – (5) 2      = 484 – 25         = 459
18 x 28      = 232 – (5) 2      = 529 – 25         = 504
19 x 29      = 242 – (5) 2      = 576 – 25         = 551

Perkalian bilangan yang berselisih 2:
4x6             = 52 – (1) 2         = 25 – 1              = 24
14x16        = 152 – (1) 2      = 225 – 1           = 224
24x26        = 252 – (1) 2      = 625 – 1           = 624
34x36        = 352 – (1) 2      = 1225 – 1         = 1224
44x46        = 452 – (1) 2      = 2025 – 1         = 2024
54x56        = 552 – (1) 2      = 3025 – 1         = 3024
64x66        = 652 – (1) 2      = 4225 – 1         = 4224
74x76        = 752 – (1) 2      = 5625 – 1         = 5624
84x86        = 852 – (1) 2      = 7225 – 1         = 7224
94x96        = 952 – (1) 2      = 9025 – 1         = 9024

Perkalian bilangan yang berselisih 2:
9x11          = 102 – (1) 2      = 100 – 1           = 99
19x21        = 202 – (1) 2      = 400 – 1           = 399
29x31        = 302 – (1) 2      = 900 – 1           = 899
39x41        = 402 – (1) 2      = 1600 – 1         = 1599
39x51        = 502 – (1) 2      = 2500 – 1         = 2499
59x61        = 602 – (1) 2      = 3600 – 1         = 3599
69x71        = 702 – (1) 2      = 4900 – 1         = 4899
79x81        = 802 – (1) 2      = 6400 – 1         = 6399
89x91        = 902 – (1)2       = 8100 – 1         = 8099
99x101      = 1002 – (1)2     = 10000 – 1       = 9999

Bagaimana jika ada perkalian, namun selisihnya tidak genap? Sehingga rumus sulit dipraktekkan?
Contoh :
126x127    = 126,52 – (0,5)2 = ?
untuk perkalian selisih 1, cukup 1262 +126

Bagaimana dengan selisih 3?
124x127    = ?
anda dapat mengubahnya menjadi 124x126 +124

Bagaimana dengan selisih 5?
124x129    = ?

anda dapat mengubahnya menjadi 124x128 +124

Bagaimana dengan selisih 7?
124x131    = ?
anda dapat mengubahnya menjadi 124x130 +124

Bagaimana dengan selisih 9?
124x133    = ?
anda dapat mengubahnya menjadi 124x132 +124

soal perpisahan untuk anda :
994x996    = 995x995 – 1                      = 990x1000 +25 -1             = 990024
979x1021  = 1000x1000 -21x21          = 1000000 – 441                 = 999559

BATAS UMUM KALKULASI MANUSIA NORMAL ADALAH SATUAN/PULUHAN (CONTOH : 13X7),
JANGAN MEMAKSAKAN DIRI KALKULASI RATUSAN ATAU LEBIH, KECUALI ANDA JENIUS....

EBOOK INI HANYA MEMBANTU ANDA MEMUDAHKAN KALKUKASI, TIDAK MEMBUAT IQ ANDA MENINGKAT ATAUPUN MENURUN. EBOOK INI SEPERTI PUPUK UNTUK POHON, PUPUK HANYALAH MEMBANTU PERTUMBUHAN, NAMUN FAKTOR UTAMA KECERDASAN TERLETAK PADA BIBIT POHON (FAKTOR KETURUNAN) J

TERIMAKASIH BAGI ANDA YANG SUDAH MEMBELI EBOOK INI.


1. Siapapun  berhak mendapatkan, mengkopi, menyalin, meminjam Ebook ini dari Siapapun tanpa menambah atau mengurangi isi ebook ini.

semua BAB didalam ebook ini dapat dibaca sebagai sarana latihan Anda.

BATAS UMUM KALKULASI MANUSIA NORMAL ADALAH SATUAN/PULUHAN (CONTOH : 13X7),
JANGAN MEMAKSAKAN DIRI KALKULASI RATUSAN ATAU LEBIH, KECUALI ANDA JENIUS....

Shindu Ariyanto
0818203431 / 022-2011676
JL. Batu Bara 7, Rancabali I, Terminal Gn. Batu, Barat Tol Pasteur, Bandung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar